«ՄԱՐՏԻԿ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

09.05.2019

 Հաշվետվություն

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ  «ՄԱՐՏԻԿ»  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                           ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

                                                                                                                                                                     Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի

                                                                                                                                                                          12 հունվարի 2019թ. որոշմամբ

 

1. Հիմնադիրներ` Սերժ Սարգսյան, Արթուր Աղաբեկյան, Միշա Մելքոնյան,Սեդրակ Սեդրակյան, Արշեն (Տիգրան) աբեղա Սանոսյան:

Հիմնադիրները երբեք չեն օգտվել «Մարտիկ» հիմնադրամի (այսուհետ` Հիմնադրամ) միջոցներից:

2. Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ` Արթուր Աղաբեկյան: Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդն 30 օգոստոսի 2018թ.-ին

միաձայն որոշեց՝ Արթուր Աղաբեկյանին ևս երեք տարի ժամկետով ընտրել Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ:

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը երբեք չի օգտվել Հիմնադրամի միջոցներից:

3. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ`

3.1 Արշեն (Տիգրան) աբեղա Սանոսյան (Հիմնադրամի 30 օգոստոսի 2018թ.-ի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ դադարեցվել են լիազորությունները` աշխատանքի բերումով, առավելապես գտնվելով արտերկրում, չի կարողացել մասնակցել խորհրդի աշխատանքներին),

3.2 Մաքսիմ Հակոբյան (Հիմնադրամի 30 օգոստոսի 2018թ.-ի Հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ դադարեցվել են լիազորությունները` առողջական խնդիրների պատճառով բավականին երկար ժամանակ չի կարողացել մասնակցել հոգաբարձուների խորհրդի նիստերին),

3.3 Նարեկ Վարդանյան (02.08.2018թ.-ի հիմնադիր, Սեդրակ Սեդրակյանի,առաջարկությամբ),

3.4 Ալեքսանդր Արզումանյան (02.08.2018թ.-ի հիմնադիր, Արթուր Աղաբեկյանի, առաջարկությամբ):

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամները երբեք չեն օգտվել Հիմնադրամի միջոցներից:

4. Գործադիր տնօրեն` Սեդրակ Սեդրակյան: 

5. Աշխատակազմ`Վահան Սալիբեկյան, Արուսյակ Սեդրակյան, Անուշ Մարտիրոսյան:

6.Հիմնադրամը ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստել է համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների պահանջների:

7. Հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը իրականացրել է «ՊԻ ԿԱ ԱՈՒԴԻՏ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ-ն: Անկախ աուդիտորական եզրակացությունը կցվում է (3 թերթ):

8. Հիմնադրամը բաժնետիրական կապիտալ չունի:

9. Հիմնադրամը սեփական կապիտալի տարրեր չունի:

10. Հիմնադրամը իր փոխկապակցված կողմերի հետ գործարքներ չի իրականացրել:

11. Հիմնադրամը չի հետապնդում քաղաքական նպատակներ և չի հարում որևէ քաղաքական հոսանքի:

12. Հիմնադրամը ամբողջությամբ վերահսկվում է Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից: 

13. Հիմնադրամը իր կանոնադրական խնդիրներն իրականացրել է փոխառություններից և բանկային հաշվում ունեցած դրամական միջոցներից ստացված տոկոսների հաշվին, մասնավորապես.

13.1 Իրավաբանական անձանցից` 36110968 (Երեսունվեց միլիոն հարյուրտաս հազար ինը հարյուր վաթսունութ) ՀՀ դրամ,

13.2 Ֆիզիկական անձանցից` 520675 (Հինգ հարյուր քսան հազար վեցհարյուր յոթանասունհինգ) ՀՀ դրամ, 

14. Հիմնադրամի ֆինանսական աղբյուր են հանդիսացել նաև բանկային ներդրմամբ անդամակցության վճարները, այդ թվում.

14.1 Մեկ հարյուր-ական ԱՄՆ դոլար ներդրմամբ 43 (քառասուներեք) հետևյալ մասնակիցների կողմից.

1)   Գրիգորյան Հարություն

2)   Գրիգորյան Միքայել

3)   Գրիգորյան Ավետիս

4)   Գրիգորյան Լևոն

5)   Ղազարյան Լիլիթ

6)   Մելքոնյան Արմեն

7)   Սոֆյան Վարդուհի

8)   Գրիգորյան Գեղամ

9)   Տոնոյան Արտաշ

10) Տոնոյան Վաչե

11) Տոնոյան Դավիթ

12) Խալթախչյան Գոհար

13) Տոնոյան Տիգրան

14) Գրիգորյան Համլետ

15) Տոնոյան Արամ

16) Մնացականյան Եվա

17) Գալստյան Հակոբ

18) Գալստյան Արամ

19) Գալստյան Էմմա

20) Գալստյան Արփի

21) Գալստյան Անի

22) Աթամալյան Արեգա

23) Աթամալյան Անուշ

24) Գասպարյան Անդրանիկ

25) Շահինյան Լևոն

26) Վարդանյան Բագրատ

27) Մարտիրոսյան Արմեն

28) Գևորգյան Բագրատ

29) Մանուկյան Արմեն

30) Ներսեսյան Ներսես

31) Հակոբյան Մովսես

32) Հակոբյան Մերի

33) Հակոբյան Արմինե

34) Վարդանյան Լուսի

35) Սիմոնյան Ազատուհի

36) Վարդանյան Նարեկ

37) Մարության Էդուարդ

38) Կարապետյան Արայիկ

39) Գրիգորյան Մանվել

40) Սարգսյան Սամվել

41) Ամիրյան Վահե

42) Սարոյան Վաղինակ

43) Ֆահրադյան Սոնա

14.2 Մեկ հարյուր ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ ներդրմամբ 16 (տասնվեց) հետևյալ մասնակիցների կողմից.

1)   Մանուկյան Անահիտ

48250 դրամ,

2)   Մանուկյան Լիոնա

48250 դրամ,

3)   Մանուկյան Ալեք

48250 դրամ,

4)   Մանուկյան Միքայել

48250 դրամ,

5)   Մուրադխանյան Բաբկեն

48250 դրամ,

6)   Սեխլեյան Գևորգ

48250 դրամ,

7)   Օհանյան Լիլիթ

48250 դրամ,

8)   Ղուկասյան Նատալիա

48250 դրամ,

9)   Հովհաննիսյան Անդրանիկ

48250 դրամ,

10) Առուշանյան Ռուբեն

48250 դրամ,

11) Մնացականյան Լևոն

50000 դրամ,

12) Ավանեսյան Դիանա

50000 դրամ,

13) Սաղյան Գեորգի

48250 դրամ,

14) Սաղյան Սաթենիկ

48250 դրամ,

15) Խաչատրյան Արթուր

48250 դրամ,

16) Սարգսյան Սուրեն

50000 դրամ:

15. Հիմնադրամը 31.12.2018թ. դրությամբ ունի 12504 (տասներկու հազարհինգ հարյուր չորս) մասնակից, որից`

ա) 2002-2016թ.թ. ժամանակահատվածում 12404 (տասներկու հազար չորսհարյուր չորս) մարդ,

բ) 2017թ.-ին ավելացել է 6 (վեց) մարդ,

գ) 2018թ.-ին ավելացել է 94 (իննսունչորս) մարդ, այդ թվում,

1) 43 (քառասուներեք) մարդ` յուրաքանչյուրը 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար մասնակցության վճար, բանկային ներդրմամբ,

2) 16 (տասնվեց) մարդ` յուրաքանչյուրը 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ մասնակցության վճար, բանկային ներդրմամբ,

3) 35 (երեսունհինգ) մարդ` յուրաքանչյուրը 100 (մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ մասնակցության վճար, Հիմնադրամի ստացված տոկոսներից զոհված զինծառայողների, ազատամարտիկների անունը հավերժացնող հետևյալ անունները.

Զոհվել է 1992թ.-ին

1) Գևագունց Արսեն

2) Գյորգյան Ֆուրման

3) Գյուլումյան Ժիրայր

4) Գյուրջյան Արթուր

5) Գրիգորյան Ալբերտ

6) Գրիգորյան Ալիկ

7) Աբրահամյան Հրանտ

8) Աբրահամյան Մհեր

9) Աբրահամյան Ռաֆայել

10) Աբրահամյան Ռոբերտ

11) Աբրահամյան Ռուդիկ

12) Աբրահամյան Սերյոժա

132) Աբրահամյան Սուրեն

14) Աբրահամյան Վարուժան

15) Աբրահամյան Վիտալիկ

16) Ադամյան Արմեն

17) Ադամյան Մհեր

Զոհվել է 1993թ.-ին

18) Գրիգորյան Աբել

19) Գրիգորյան Աբրիկ

20) Աբրահամյան Հայկ

21) Աբրահամյան Յուրիկ

22) Աբրահամյան Ռաֆիկ

23) Աբրահամյան Սեյրան

24) Աբրահամյան Վազգեն

25) Աբրահամյան Վաղինակ

26) Աբրահամյան Վոլոդյա

27) Ադամյան Արարատ

28) Ադամյան Կարմեն

29) Ադամյան Մարսել

30) Ադամյան Ռուդոլֆ

Զոհվել է 1994թ.-ին

31) Գևորգյան Վովա

32) Աբրահամյան Մելսիկ

33) Աբրահամյան Սերգեյ

34) Աբրահամյան Սլավիկ

Զոհվել է 1999թ.-ին

35) Գրիգորյան Ալյոշա:

16. Ֆինանսական տարում օգտագործված միջոցների ընդհանուր չափը 29740521 (Քսանինը միլիոն յոթ հարյուր քառասուն հազար հինգ հարյուր քսանմեկ) ՀՀ դրամ

17. Հարկային պարտավորությունների ու այլ վճարների գծով Հիմնադրամը իր միջոցները ուղղել է հետևյալ ուղղությունների.

1) եկամտային հարկ անձնակազմի աշխատավարձի գծով` 1545884 դրամ,

2) եկամտային հարկ ֆիզիկական անձանց վճարված գումարների այլ ծառայությունների գծով` 528418 դրամ,

3) շահութահարկի գծով` 6749458 դրամ,

4) պարտադիր կուտակայինի գծով` 26802 դրամ,

5) դրոշմանիշային վճարների գծով` 44000 դրամ

18. Կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերի չափը 17248155 (Տասնյոթ միլիոն երկու հարյուր քառասունութ հազար հարյուր հիսունհինգ) ՀՀ դրամ, որը օգտագործվել է հետևյալ Ծրագրերի իրականացման համար.

18.1 ՊԲ պայմանագրային զինծառայողի կնոջ, սուր լեյկոզով հիվանդ, Նունե Սարգսյանի բուժման ծախսերի մասնակի փոխհատուցում` 1123595 դրամ,

18.2 Զոհված զինծառայող Խաչատրյան Մերուժանի մոր Կաքավ Ենոքյանին վիրահատության ծախսերի մասնակի փոխհատուցում` կոնքազդրային հոդերի պրոթեզավորման սարքի տրամադրում` 1123595 դրամ,

18.3 Զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամ դարձած Դավիթ Սարգսյանին  դեղորայքի տրամադրում` 203228 դրամ,

18.4 ԱՀ Շահումյանի շրջանի (ք.Քարվաճառ) վերաբնակեցման Ծրագրի շրջանակներում, համագործակցաբար Քաշաթաղի վարչակազմի հետ տասը ընտանիքներին  շինափայտի տրամադրում` 5520000 դրամ,

18.5 Մարտական խնդիր կատարող երեք ՊՇ հրամանատարական կետերի կահավորման մասնակցություն` 714160 դրան,

18.6 Երևանի Պուշկինի անվան միջնակարգ  դպրոցին զինվորական հանդերձանքի տրամադրում` 300000 դրամ,

18.7 ԱՀ Քարվաճառ շրջանի սոցիալապես անապահով ազատամարտիկների ընտանիքների անդամներին  ձմեռային հագուստի տրամադրում` 1400000 դրամ,

18.8 ԱՀ ոստիկանության ռազմավարական խորությունում ծառայություն իրականացնող անձնակազմին ակոսափոխ հրացանների տրամադրում` 1300000 դրամ,

18.9 ՈՒսումնական Ծրագրերի շրջանակներում Ստեփանակերտի Իվանյանի անվան վարժարանին օդամղիչ հրացանների և մանրագնդակների տրամադրում` 423000 դրամ,

18.10 Ամանորի նախօրերին, այցելություն և նվերների հանձնում մարտական հերթապահության  մեջ ընդգրկված ՊՇ-ներ` 260000 դրամ,

18.11 Երևանի Ալ.Շիրվանզադեի անվան հ.21 հիմնական դպրոցի ռազմագիտության դասարանի կահավորման, համալրման աջակցություն և զինվորական համազգեստի տրամադրում, Գեղարքունիկի մարզի Սևան քաղաքի հ.6 միջնակարգ դպրոցի ռազմագիտության դասարանի կահավորման, վերանորոգման և տեխնիկական համալրման աջակցություն` 3981700 դրամ,

18.12 Միանվագ դրամական օգնություն` վիրավոր զինծառայող Ալբերտ Դալլաքյանին` 561798 դրամ,

18.13 Միանվագ դրամական օգնություն` 1992թ.-ից ՊԲ-ում ծառայող, մարտական ուղի անցած ենթասպա Անուշ Գյուլաբունցին` 337079 դրամ:

Առդիր` 3 (Երեք) թերթ:

 

Գործադիր տնօրեն` Ս. Սեդրակյան

 

Գլխավոր հաշվապահ` Վ. Սալիբեկյան

 

Կարդալ ավելին

2019-05-09

12. 02. 2018

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ  «ՄԱՐՏԻԿ»  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

        2017 թվականին Մարտիկ հիմնադրամը շարունակել է իրականացնել մի շարք ծրագրեր, որի մի մասը նախորդ տարիների սկսած ծրագրերի շարունակությունն է (այցելություն մարտական դիրքեր, հրաձգության դասընթացներ, հրաձգության մրցումներ, Արցախյան պատերազմի մասնակից, հետագայում ապրիլյան քառօրյային առանձնահատուկ դերակատարություն ունեցած ազատամարտիկներին և նրանց ազատամարտիկ զավակներին բարոյական և սոցիալական աջակցություն):  ԱՀ ոստիկանության հետ իրակա- նացվել են առանձնահատուկ ծրագրեր (սահմանամերձ շրջաններում ապրող ապրիլյան քառօրյային մասնակից ազատամարտիկներին ակոսափող հրացանների նվիրատվություն, 2017 թվականին առաջնագծում մարտական խնդիր կատարելիս վիրավոր զինվորներին դրամական օգնություն և մի շարք այլ ծրագրեր):

        Որպես    նոր ծրագիր սկիզբ է դրվել ԱՀ ՊՆ Քրիստափոր Իվանյանի անվան Ստեփանակերտի ռազմամարզական վարժարանի հետ համագործակցությունը, որը լինելու է  շարունակական:

 

Հ/հ

Ծրագրի անվանումը

Ծրագրի արժեքը (ՀՀ դրամ)

Ծանոթություն

1

2017 թ. Ամանորի նախօրեին ԱՀ հարավարևելյան սահմանում մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներին այցելություն և նվերների հանձնում

1,014,000

ԱՀ կառավարության և «Մետաքսկոմբինատ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցաբար

2

Արցախում հրաձգության դասընթացների անցկացում, մրցումների կազմակերպում և դաշտային պարապմունքների անցկացում

7,434,100

ԱՀ Ոստիկանության, ԱՀ սպորտային հրաձգության ֆեդերացիայի և «Ասպար Արմս» ՍՊԸ-ի հետ համագործակցաբար

3

ԱՀ ՊԲ-ում ծառայությունը շարունակող մոտ 300 ազատամարտիկ սպաներին «Արտադրված է Արցախում» ապրանքանիշով նվերների հանձնում

3,016,000

ԱՀ կառավարության, «Մետաքսկոմբինատ» ՓԲԸ-ի և Արցախի ազատամարտիկների միության հետ համագործակցաբար

4

ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի մոտ 500 ազատամարտիկներին սոցիալական աջակցություն

8,137,000

ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի և «Մետաքսկոմբինատ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցաբար

5

ԱՀ Հադրութի շրջանի մոտ 500 ազատամարտիկներին սոցիալական աջակցություն

7,637,921

ԱՀ Հադրութի շրջանի վարչակազմի և «Մետաքսկոմբինատ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցաբար

6

«Մարտական Խաչ» 2-րդ աստիճանի շքանշանակիր Վարդուհի Գևորգյանի բուժման աջակցություն

449,438

«Արա Ասրյան» ԱՁ-ի հետ համագործակցաբար

7

Սահմանամերձ շրջաններում ապրող և զորահավաքային կազմում ընդգրկված ազատամարտիկներին դաշտային հանդերձանքի տրամադրում

2,554,400

«Հայդուկ» ՍՊԸ-ի հետ համագործակցաբար

8

Վերականգնողական բուժում անցնող վիրավոր զինվորներին այցելություն և «Արտադրված է Արցախում» ապրանքանիշներով նվերների հանձնում

403,000

ԱՀ կառավարության և «Մետաքսկոմբինատ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցաբար

9

Մարտական խնդիր կատարելիս վիրավորված և հետագայում վերականգնողական բուժում անցնող զինվորներին դրամական օգնության տրամադրում

2,696,616

-

 

այդ թվում`

 

 

9.1

Արմենակ Առուստամյան

112359

20.12.2015 Հադրութ

9.2

Արման Մովսիսյան

112359

12.04.2009 Շամշադին

9.3

Գրիշա Առաքելյան

112359

15.03.2014 Հադրութ

9.4

Արթուր Բաղդասարյան

112359

11.05.2017 Խաղաղապահ զորքեր

9.5

Անդրեյ Վարդումյան

112359

ապրիլ 2016 Մարտակերտ

9.6

Շանթ Ղազարյան

112359

05.04.2016 Թալիշ

9.7

Թաթուլ Հարությունյան

112359

18.04.2017 Մարտակերտ

9.8

Դավիթ Բաղիկյան

112359

10.04.2017 Մատաղիս

9.9

Դավիթ Թադևոսյան

112359

22.04.2017 Հադրութ

9.10

Ազնավուր Բալեյան

112359

22.11.2016 Մարտունի

9.11

Կորյուն Կիրակոսյան

112359

08.02.2016 Մարտակերտ

9.12

Հովհաննես Պողոսյան

112359

13.05.2016 Թալիշ

9.13

Դավիթ Սարգսյան

112359

15.08.2015 Իջևան

9.14

Ռոլանդ Սահակյան

112359

04.04.2016 Թալիշ

9.15

Հարութ Սևլիկյան

112359

09.11.2017 Ջաբրայիլ

9.16

Հարութ Բաբայան

112359

07.06.2016 Թալիշ

9.17

Նարեկ Գրիգորյան

112359

28.02.2017 Իջևան

9.18

Արմեն Գևորգյան

112359

15.07.2017 Հաթերք

9.19

Ավետիս Զարգարյան

112359

04.04.2016 Թալիշ

9.20

Արսեն Հովակիմյան

112359

21.08.2017 Մարտունի 3

9.21

Ալբերտ Դալլաքյան

112359

24.06.2016 Հադրութ

9.22

Գագիկ Արզանյան

112359

25.09.2017 Ջաբրայիլ

9.23

Դավիթ Հակոբյան

112359

2012 թ. Խաղաղապահ զորքեր

9.24

Դանիել Դավթյան

112359

02.04.2016 Մատաղիս

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

33,342,475

 

 

Մարտիկ հիմնադրամի

հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ՝                 Ա.ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ

 

Կարդալ ավելին

2018-02-02

07. 02. 2017

2016 թ. Մարտիկ հիմնադրամը հավատարիմ իր կանոնադրությանը շարունակել է իրականացնել տասնյակ ծրագրեր, որից 13-ի ֆինանսավորումը ամբողջությամբ ավարտվել են: Ապրիլյան քառօրյա պատերազմից հետո հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացվել է հրաձգության դասընթացներին և Պաշտպանության Բանակի հետ համատեղ ծրագրերի իրականացմանը, ինչը շարունակվելու է նաև 2017 թ.

Հ/հԾրագրի անվանումԳումար, դրամԾանոթագրություն
1 Արցախում հրաձգության դասընթացների անցկացում և մրցումների կազմակերպում 6708800 «ԼՂՀ Սպորտային հրաձգության ֆեդերացիա» ՀԿ համագործակցությամբ
2 2016 թ. Ամանորի նախօրերին մարտական հերթապահությունում ընդգրկված պաշտպանական բանակի 300 սպաների ընտանիքներին ամանորի նվերների փոխանցում 4650000 Պաշտպանական Բանակի համագործակցությամբ
3 2016թ. Ամանորի նախօրերին 1-ին պաշտպանական շրջանի մարտական դիրքեր այցելություն. Ամանորի նվերիների հանձնում 672000 Պաշտպանական Բանակի, ԼՂՀ Կառավարության համագործակցությամբ
4 Հադրութի շրջանից զոհված ազատամարտիկ Հրաչիկ Բարդանյանի միայնակ ապրող մոր Քնարիկ Բարդանյանի տան տանիքի վերանորոգման համար շինանյութի ձեռքբերում 1813930 Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղերի Գյուղապետարանի համագործակցությամբ
5 Ազատամարտիկ Վիգեն Ավետիսյանի դուստր Գալինա Ավետիսյանի ուսման վարձի փոխհատուցում 500000  
6 Ապրիլյան պատերազմի օրերին վիրավորված զինծառայող Արման Լազգյանի արտերկում բուժման աջակցություն 1685393  
7 Ապրիլյան պատերազմի օրերին վիրավորված զինծառայող Ռուբեն Առաքելյանին բուժման աջակցություն 1123595  
8 Ապրիլյան պատերազմի օրերին վիրավորված զինծառայող Դավիթ Ելյանին դրամական օգնություն 224719  
9 Սիրիայից Արցախ վերաբնակեցված Վրեժ Ասմարյանի կնոջ` Հասմիկ Ասմարյանի բուժման համար դրամական աջակցություն 2305618  
10 Հադրութի շրջանից զոհված ազատամարտիկ Արթուր Գալստյանի մոր ` Լյուդմիլա Գալստյանի վիրահատության համար դրամական օգնություն 449438  
11 Արցախից Ազատամարտիկ Դավիթ Դալաքյանի աչքերի վիրահատության ծախսերի փոխհատուցում 370786  
12 ՀՕՄ Արցախի մեկուսի կառույցի հետ Պաշտպանական բանակի առաջնագծում «Մայրական երախտագիտություն» ծրագրի համաֆինանսավորում 786517 ՀՕՄ Արցախի կառույցի հետ համագործակցությամբ
13 «Արաքսի հովիտ» ծրագրի շրջանակում Արաքսավան բնակավայրում աշխատատեղերի ստեղծման ծրագրին աջակցություն (մոտ 25 աշխատատեղ) 2320000 ԼՂՀ Կառավարության համագործակցությամբ
14 2016 թ. Ուսումնական տարում ՊԲ 5 լավագույն հրամանատարներին անվանական զենքով պարգևատրում 8615900 ԼՂՀ ՊԲ համագործակցությամբ
Կարդալ ավելին

2017-02-07