ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մարտիկ հիմնադրամի մասնակից դառնալու համար անհրաժեշտ է`

  1. Հիմնադամի հաշվեհամարին փոխանցել 100 (Մեկ հարյուր) ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք ՀՀ դրամ
  2. Տրամադրել տեղեկատվություն գումարի փոխանցման վերաբերյալ
  3. Տրամադրել անուն , ազգանուն, ցանկության դեպքում լուսանկար:

Հաշվեհամարը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ կենտրոն մասնաճյուղ

ՀՀ դրամով 2474400082140010

ԱՄՆ դոլարով 2474400082140020, SWIFT/BIC Code: ASHBAM22

Հասցե։ Հայաստան, Երևան, Գյուլբենկյան 38ա,17

Հեռախոս։ (374 10) 22 04 54

Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ս. Սեդրակյան

homepage