«ՄԱՐՏԻԿ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

03.05.2020

2020-05-03

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Հիմնադրամի հոգաբարձուների

խորհրդի 03 փետրվարի 2020թ.
որոշմամբ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Մարտիկ»

հիմնադրամի 2019թ. գործունեության մասին

 

 1. Հիմնադրամի`

1.1 Լրիվ անվանումը

«Մարտիկ» հիմնադրամ

1.2 Գտնվելու վայրը

ՀՀ, ք.Երևան,Գյուլբենկյան     38 ա, բն. 17

1.3 Պետական գրանցման համարը

 80.160.00716  

1.4 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը

 2002թ. հունվարի 24  

1.5 ՀՎՀՀ-ն

 03522406

1.6 Հեռախոսը (այդ թվում` բջջային)

 (010)22-04-54

1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը

 martik.am

1.8 Էլեկտրոնային փոստը

 [email protected]

 1. Հիմնադրի անուն, ազգանուն կամ անվանում`

 

 1. Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների անուն, ազգանուն`

 - հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ` Արթուր Աղաբեկյան,

- անդամներ` Նարեկ Վարդանյան, Ալեքսանդր Արզումանյան, Օնիկ Գասպարյան, Արամ Հովհան-նիսյան

 1. Կառավարչի անուն, ազգանուն`

 Սեդրակ Սեդրակյան

 1. Աշխատակազմում ընդգրկված անձանց անուն, ազգանուն`

 Վահան Սալիբեկյան, Անուշ Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սեդրակյան

 1. Անձեռնմխելի կապիտալի չափը

 

 1. Անձեռնմխելի կապիտալի կառավարումից ստացված եկամուտ

 

 1. Ֆինանսավորման աղբյուրները`

8.1 Ֆինանսավորումն ըստ խմբերի

8.2 Ծրագրի անվանումը

8.3 Չափը

8.1.1 Պետական և հայմայնքային բյուջեներից դրամական մուտքեր

 

 

 

 

 

8.1.2 Իրավաբանական անձանցից դրամական մուտքեր

 

 

 8.1.2.1

Ավանդադրումից ստացված  տոկոսները

 33550885

8.1.3 Ֆիզիկական անձանցից դրամական մուտքեր

 

 

 8.1.3.1

Ավանդադրումից ստացված  տոկոսները և այլ մուտքեր

 64703976

 1. Հիմնադրի ներդրումը`

9.1 Դրամական միջոցներ

9.2 Գույք

9.2.1 Տեսակը

9.2.2 Արժեքը

 

 

 

 1. Նվիրատվությունները/նվիրաբերությունները

10.1 Նվիրատուները/նվիրաբերողներն ըստ խմբերի`

 10.2 Նվիրված/նվիրաբերված գույք

10.2.1 Տեսակը

10.2.2 Արժեքը

10.1.1 Հայաստանի Հանրապետություն/համայնքներ

 

 

 

 

 

10.1.2 Իրավաբանական անձինք

 

 

 

 

 

10.1.3 Ֆիզիկական անձինք

 

 

 

 

 

 1. Իրականացված ծրագրերը`

11.1 Ծրագրի անվանումը

11.2 Ծախսված գումարը

Քարվաճար և Ասկերան շրջանների ազատա-մարտիկների և պահեստազորում հաշվառված վերաբնակիչ ընտանիքներին, ազատամարտիկ-ների ընտանիքներին տան վերանորոգման համար շինանյութի տրամադրում

21914410

Ռազմահայրենասիրական ծրագրերի իրականացման շրջանակներում Երևանի Ա.Պուշկինի անվան թիվ 8 հիմնական դպրոցին, ՀՀ ԵԿՄ ճամբարային հավաքների կազմա-կերպման համար, ԱՀ ազատամարտիկների ակտիվ պահեստազորի համար զինվորական համազգեստի տրամադրում

27780200

ԱՀ ՊԲ-ի հակառակորդի կրակային խոցման և դիտարկման կարողությունների ընդլայնում

35738000

ԱՀ Հադրութի շրջանի Տող գյուղում զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիրի կառուցման համար աջակցություն

6000000

ՀՀ մարզերում և Ջավախքում երեխաների և երիտասարդների անվճար ֆիզիկական դաստիարակության ծրագրերի աջակցություն 

3300000

9-րդ ՊՇ սպայի հեղինակած բանաստեղծություն-ների ժողովածուի տպագրություն և առաքում 

1781250

ԱՀ սոցիալապես ծայրահեղ անապահով ընտա-նիքներին բաճկոնների ու սննդի տրամադրում

1171000

2020թ.-ի ամանորի նախաշեմին 1-ին և 9-րդ ՊՇ-ների հրամանատարական կետերի և առաջնագծի այցելություն, սննդի և նվերների հանձնմամբ

2168000

Ստեփանակերտի Իվանյանի անվան  վարժարանի  գերազանցիկ սաների այցելության կազմակերպում  Մարտունու և Հադրութի շրջանների զոհված ազատամարտիկների համար կարուցված հուշահամալիրներ և պսակադրում

134000

ԱՀ Տողի շրջակա գյուղերի դպրոցներում արվեստի դասարանների կահավորում

51950

Աջակցություն բարեգործական ծրագրերին

700000

Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկների ընտանիքներին ֆինանսական աջակցություն

1508342

Արցախյան պատերազմի մասնակիցներին ֆինանսական աջակցություն` կոմունալ, վիրահատական ծախսերի փոխհատուցում և շինարարական նյութերի ձեռքբերում ու ապահովում

917794

 1. Ֆինանսական տարում օգտագործված միջոցների ընդհանուր չափը

116184160

 1. Կանոնադրական նպատակների իրականացմանն ուղղված ծախսերի չափը

103164946

 

Կից ներկայացվում է աուդիտորական եզրակացությունը` երեք թերթից:

 

                          թերթերի քանակը
 

 

 Հիմնադրամի տնօրեն

         ______________________Ս.Սեդրակյան

 

                                        ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

 

 

 Գլխավոր հաշվապահ

        _______________________Վ.Սալիբեկյան

 

                                        ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

Վերադառնալ ցանկ