MARTIK FOUNDATION REPORTS

31.08.2022

2022-01-31

Հավելված N1 Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 17-ի N 337-Ն հրամանի Օրինակելի ձեւ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 14-02-2022 թ. որոշմամբ ««ՄԱՐՏԻԿ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»» Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն հիմնադրամի 2021 թ. գործունեության մասին
Go back